Vaihde: 010 328 1000

Service Desk: 010 328 1010

Aloita Tulorekisterin käyttöönotto

Julkaistu: 05.09.2018

Aiheet: Opi uutta . Talous / HR

« takaisin lemonnews etusivulle

Nina Bergström

Nina Bergström

Työskentelen Lemonsoftilla talous- ja henkilöstöhallinnon tuotepäällikkönä. Astuin mukaan IT-alan maailmaan sattuman kautta n. 20 vuotta sitten. Siitä lähtien intohimonani on ollut tuoda ERP- & IT-asioita mystisen maineen alta päivänvaloon, niin itseni kuin muidenkin ymmärrettäviksi. Ensitapaaminen lemonsoftin kanssa oli jo 10 vuotta sitten. Ennen nykyistä tehtävääni Lemonsoftilla olen saanut tutustua ohjelmaan eri lähtökohdista käsin: ensin asiakkaana ja tämän jälkeen ohjelmiston kouluttajana sekä konsulttina. Asiakkaani saattavat muistaa minut sitaateista: ”Lemonsoft on kuin talo, ja osareskontrat ovat eri huoneita” sekä ”Tositelajit ovat kuin arkistokaapin laatikot”.

Tilaa uutiskirje!

Verohallinnon sivuilla on hyvä yksityiskohtainen ohjeistus tulorekisteristä. Tutustu siihen tästä.
Palkkatietojen ilmoittamisesta löydät tiivistelmän tästä.

Tämä artikkeli käsittelee ilmoituksen yhteyshenkilöt, maksajan tiedot ja palkansaajien tiedot. Seuraavaksi julkaistavassa Tulorekisteri-artikkelissa opit tulolajien käsittelyn.

Huomaathan, että tulorekisterin käyttöönottaminen edellyttää Lemonsoftin versiota 2018.3 tai uudempaa.

llmoituksen yhteyshenkilöt

Palkkatietoilmoituksen lähetyksessä täytyy ilmoittaa ne henkilöt, ketkä vastaavat tulorekisterin sisällöllisistä ja teknisistä asioista organisaation sisällä. Näitä voi olla useampia. Lisää tällaisille henkilöille henkilörekisteriin henkilörooli 29. Tulorekisteri sisällölliset asiat tai 30. Tulorekisteri tekniset asiat.

 

 

Yritystiedot/Maksajan tiedot

Lisää yritystietoihin y-tunnuksen alapuolelle tunnuksen tyyppi (tavallisesti siis y-tunnus). Mikäli tunnuksen tyyppi on jokin muu kuin y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus, annetaan lisäksi tarkentavia yksilöinti- ja yhteystietoja (nämä kerrottu ohjeessa seuraavana).

Maksajan osoitetiedot (tarvitaan vain jos suorituksen maksajalla ei suomalaista asiakastunnistetta tai jos maksaja on tilapäinen työnantaja).
Tarkista että osoitetiedot ja maakoodi löytyvät ensimmäisen toimipaikan kohdalta.

 

Kevan alaisia palkkoja maksava työnantaja lisää myös tarvittaessa maksajan aliorganisaatiotiedot yritystiedot –ikkunan Tulorekisteri –välilehdelle. Tunniste merkitään joko Kevan koodisto tai oma koodisto -kohtaan sen mukaan kumpaa käytetään.


 

Maksajan tyyppi –kenttään valitaan oikea arvo ainoastaan, jos suorituksen maksajana/ilmoittajana on julkisyhteisö, kotitalous, ulkomainen työnantaja, tilapäinen työnantaja, valtio, valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen laitos tai erityisjärjestö taikka suoritus on ulkomaisen konserniyhtiön maksama.


 

Palkansaajan tiedot

Palkansaajan tunnisteena käytetään ensisijaisesti suomalaista henkilötunnista tai y-tunnusta. Jos palkansaajalla ei ole suomalaista tunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on tunnisteen lisäksi annettava myös henkilön nimi, syntymäaika ja sukupuoli, jos palkansaaja on luonnollinen henkilö sekä osoitetiedot.
Valitse tunnuksen tyyppi arvolistalta, uuden henkilön luonnissa ohjelma ehdottaa automaattisesti tyypiksi suomalaista henkilötunnusta. Nämä on tulorekisteri ilmoittamisen kannalta pakollisia tietoja. Mikäli tunnuksen tyyppiä ei ole valittu, aineiston muodostus lisää tiedon sen mukaan onko kyseessä y-tunnus vai suomalainen henkilötunnus.


 

Muut –välilehdellä voit täyttää tiedot työehtosopimuksesta, tulonsaajan tyypistä sekä palkansaajan ammattiluokituksen.
Työehtosopimus: valitse arvolistalta oikea työehtosopimus. On tulorekisteri ilmoittamisen kannalta täydentävä tieto, mutta suositellaan annettavaksi.
Tulonsaajan tyyppi: valitaan listalta oikea arvo mikäli ko. tyyppi koskee palkansaajaa. Lisätiedon tyyppejä on: valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty, osakasasemassa maksajaan, osaomistaja, avainhenkilö, ulkomailla asuva vuokratyöntekijä, rajakunnassa työskentelevä henkilö, ulkomailla työskentelevä henkilö, urheilija, esiintyvä taiteilija, tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona, työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus) sekä yhteisö.
Tulonsaajan tyyppi –tieto on pakollinen, mikäli ne koskettavat palkansaajaa. Tyyppejä voi valita useamman.
Ammattiluokitus (TK10): Tilastokeskuksen ylläpitämä ammattiluokituskoodi. Koodiston löydät esim. tilastokeskuksen kotisivuilta.
Ammattiluokitus (Keva): Kevan ylläpitämä eläketurvakohtainen ammattinimike kevan alaisille palkoille.

 

Jos palkansaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai y-tunnusta

Mikäli henkilöllä ei ole henkilötunnusta, jonka tunnuksen tyyppi on 1. Y-tunnus tai 2. Henkilötunnus (suomalainen), annetaan henkilötunnukseksi ulkomaalainen tunniste ja sen mukainen tunnuksen tyyppi.
Henkilön osoite Suomessa tulee antaa Perustiedot –välilehdelle. Lisäksi tieto sukupuolesta täytyy antaa.


 

Edellä mainittujen tietojen lisäksi palkansaajan tiedoista tulee löytyä palkansaajan perustiedot, jotka tallennetaan Henkilörekisterin toimintokohtaisesta valikosta löytyvään Rajoitetusti verovelvollinen –toimintoon (edellyttää 2018.5 -versiota)


Täytä tiedot henkilöstä, osoitteeksi annetaan henkilön osoite kotivaltiossa.


Palvelus-/työsuhteen tiedot

Tiedot palkansaajan työsuhteesta on valtaosin vapaaehtoisesti annettavia, täydentäviä tietoja. Näiden tietojen antamista kuitenkin suositellaan. On myös tilanteita, joissa tietyt tiedot työsuhteesta on pakollista antaa. Voit lukea tarkempia ohjeita tulorekisterin virallisilta kotisivuilta.
Tiedot työsuhteesta annetaan henkilön työsuhteen aloitustapahtumalle. Henkilön tapahtumat löytyvät joko henkilörekisterin tilannekohtaisesta valikosta (Numero –sana) tai suoraan Työsuhteen alkupvm kohtaa klikkaamalla.


 

Jokaisesta työsuhteen aloituksesta tehdään tapahtuma tyypillä Työsuhde alkoi, johon annetaan aloituspäivämäärä. Työsuhteen aloitustiedot –kohdan alle annetaan työsuhteeseen liittyviä tietoja, joita hyödynnetään tulorekisteri-ilmoittamisessa.


Kesto/laji: Annetaan työsuhteen sopimuksen mukainen työsuhteen tyyppi: vakinainen, määräaikainen, harjoittelija, oppisopimus tai muu sopimus.

Tyyppi: Annetaan tieto onko työsuhde kokoaikainen vai osa-aikainen

Kesto: Tieto siitä onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen

Palkkauksen muoto: Valitaan onko palkkaus kuukausipalkka, tuntipalkka vai urakkapalkka. Mahdollista valita useampi kuin yksi vaihtoehto

Osa-aikaisuus %: Jos työsuhteen tyyppi on osa-aikainen, osa-aikaisuus % on aina annettava. Kokoaikaisissa työsuhteissa voidaan osa-aikaisuus prosentiksi antaa 100.

Viikkotyöaika: Ilmoitetaan se tuntimäärä, josta on sovittu työsopimuksessa. Silloin kun viikkotyöaika vaihtelee, ei tässä kohdassa ilmoiteta mitään.

Palvelussuhteen rekisteröinnin tunniste (Keva): Tieto on tarkoitettu Kevan alaisille palkoille. Rekisteröinnin peruste ilmoitetaan Kevan mukaisen koodiston mukaan.

Työsuhteen päättyminen

Henkilön työsuhteen päättyessä tehdään uusi tapahtuma, jonka tyypiksi valitaan Työsuhde päättyi. Tällöin tapahtuma –ikkunaan tulee valittaviksi työsuhteen päättymistiedot. Tyel –päättymissyy tarvitaan vielä vuodelta 2018 annettaviin tyel –ilmoituksiin. Päättymissyy (tulorekisteri) kohtaa annetaan oikea syy valintalistalta, tämä koodisto on kaikkien suorituksen maksajien käytössä. Kevan päättymissyy on Kevan alaisille palkoille tarkoitettu.
Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää? Kenties vaihtamassa vanhaa uuteen ja ehompaan?

Yhteydenottopyynnön jättämällä otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

« takaisin lemon news etusivulle

Nina Bergström

Nina Bergström

Työskentelen Lemonsoftilla talous- ja henkilöstöhallinnon tuotepäällikkönä. Astuin mukaan IT-alan maailmaan sattuman kautta n. 20 vuotta sitten. Siitä lähtien intohimonani on ollut tuoda ERP- & IT-asioita mystisen maineen alta päivänvaloon, niin itseni kuin muidenkin ymmärrettäviksi. Ensitapaaminen lemonsoftin kanssa oli jo 10 vuotta sitten. Ennen nykyistä tehtävääni Lemonsoftilla olen saanut tutustua ohjelmaan eri lähtökohdista käsin: ensin asiakkaana ja tämän jälkeen ohjelmiston kouluttajana sekä konsulttina. Asiakkaani saattavat muistaa minut sitaateista: ”Lemonsoft on kuin talo, ja osareskontrat ovat eri huoneita” sekä ”Tositelajit ovat kuin arkistokaapin laatikot”.

Tilaa uutiskirje!