Vaihde: 010 328 1000

Service Desk: 010 328 1010

Varmuuskopioi tietokantasi oikein

Julkaistu: 11.09.2018

Aiheet: Opi uutta . tekninen

« takaisin lemonnews etusivulle

Tuukka Karttunen

Tuukka Karttunen

Aloitin Lemonsoftilla vuoden 2011 kesällä ja toimin tietohallintopäällikkönä. Kiinnostus tietokoneisiin ja tekniikkaan on lähtöisin jo lapsuudesta. Pyrkimyksenäni on suunnitella, rakentaa ja konsultoida teknisiä kokonaisuuksia niin että ne palvelisivat käyttäjiä mahdollisimman nykyaikaisella tavalla.

Tilaa uutiskirje!

Lemonsoft käyttää tietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen Microsoft SQL Server –tietokantaa, jossa kaikki järjestelmään syötetty tieto on tallessa. Microsoft SQL Server on Microsoftin kehittämä tietokantapalvelinohjelmisto. Tietokantapalvelin koostuu eriytetyistä instansseista, joissa jokaisessa voi olla useita tietokantoja. Lemonsoftissa jokaisella yrityksellä on oma tietokanta.

Lemonsoft ottaa yhteyttä ohjelmaan määriteltyyn SQL –instanssiin, josta luetaan käytettävät tietokannat. Instanssin rakenne koostuu seuraavista tietokannoista:

- Lemoncommon
- LemonDB0
- LemonDBX
- ReportServer
- ReportServerTempDB

Lemoncommon –tietokanta sisältää järjestelmän yleisiä asetuksia, jotka eivät kohdistu mihinkään yritykseen. LemonDB0 –tietokanta on harjoituskanta, jossa voi vapaasti testata ohjelman ominaisuuksia. LemonDBX –tietokannat ovat numeroituja yritystietokantoja, jossa X on juokseva numerointi. ReportServer –tietokannat sisältävät dynaamiseen raportointiin tarvittavat raportit ja asetukset.

Pääkäyttäjä näkee oman instanssin tietokannat Lemonsoft Hallintakeskus –työkalun puurakenteessa. Ohjelmassa ei näytetä raportoinnin tietokantoja.

 

Varmuuskopiointi

Tietokannat tulee varmuuskopioida riittävällä aikavälillä tietojen turvaamiseksi mahdollisia ongelmatilanteita varten. Oikein toteutettuna varmuuskopionti turvaa yrityksen tiedot kaikissa tilanteissa, jolloin esimerkiksi laiterikko tai tulipalo ei tuhoa järjestelmän tietoja. Lemonsoft –alustapalveluita käyttävien yritysten tietojen varmuuskopioinnista on huolehdittu automaattisesti.

Varmuuskopio voidaan ottaa manuaalisesti kertakopiona tai automaattisesti halutulta aikaväliltä. Manuaalinen varmuuskopiointi soveltuu yksittäisiin kopioihin, esimerkiksi ennen kuin tietokantaan ajetaan scriptejä, päivityksiä tai muutosajoja. Manuaalinen varmuuskopiointi ei kuitenkaan ole itsessään riittävä tapa tietojen suojaamiseen.

Varmuuskopiointiin kannattaa käyttää SQL Serverin omaa hallintatyökalua, Microsoft SQL Server Management Studiota (SSMS). Uudemmissa SQL Server –versioissa työkalua ei asenneta oletuksena asennuksen yhteydessä, vaan se tulee ladata erikseen Microsoftin sivulta.

Yksittäisen varmuuskopion ottaminen onnistuu suoraan SSMS:n puurakenteen näkymästä klikkaamalla haluttua tietokantaa oikealla hiirellä ja valitsemalla ’Tasks -> Back Up..’.

 

Aukeavassa ikkunassa määritellään varmuuskopion valinnat. Kun käytössä on automaattinen varmuuskopiointi, kannattaa manuaalinen varmuuskopionti tehdä valinnalla ’Copy-only backup’ jolloin yksittäinen varmuuskopio ei sekoita automaattisia varmuuskopioita. ’Destination’ kohdassa määritellään minne varmuuskopio tallennetaan. Oletuksena polkuun ehdotetaan SQL Serverin asennuskansiota.

 

Varmuuskopioinnin jälkeen tietokannan voi palauttaa kokonaisuudessaan kyseiseen tilaan. Varmuuskopion voi myös palauttaa toiseen SQL Serveriin esimerkiksi tietokannan testausta ja tutkintaa varten.

Automaattinen varmuuskopiointi

Varmuuskopioinnin ajastaminen SQL Serverin omilla työkaluilla vaatii SQL Server Agent –palvelun, joka on asennettavissa SQL Serverin asennuksen yhteydessä. Agent –palvelu ei sisälly ilmaiseen Express –versioon. SQL Server Agent –palvelun tilanne näkyy SSMS –sivupalkissa.

 

Kun SQL Server Agent –palvelu on päällä, ajastuksen voi luoda suoraan SSMS –työkalun sivupalkista ’Management -> Maintenance Plans’ –kohdasta klikkaamalla ’Maintenance Plans’ –kansiota oikealla hiirellä. Helpoin tapa luoda ajastus on käyttää ohjattua luontia ’Maintenance Plan Wizard’.

 

Aloitussivun jälkeen toiminto kysyy työlle nimen, selitteen, käytettävän tunnuksen sekä ajastuksen asetukset. Esimerkissä tehdään kaksi ajastusta, jossa toinen on ’Differential’ –muotoinen varmuuskopio, joka tarkoittaa että vain muuttuneet tiedot viedään varmuuskopioon. Toisena ajastuksena luodaan ’Full’ –muotoinen varmuuskopio pidemmällä aikavälillä. Nimetään ensimmäinen työ ’Differential’ ja käytetään yksittäistä ajastusta (Single schedule) koko työlle. Ajastuksen aikaväli määritellään ’Change’ –painiketta klikkaamalla. Määritellään ajastus ottamaan muuttuneista tiedoista varmuuskopio kerran tunnissa.

 

Valitsemalla ’OK’, ajastus on määritelty työlle.

 

Seuraavassa ikkunassa valitaan mitä kaikkea työn halutaan tekevän. Valitaan listasta ’Back Up Database (Differential)’. Seuraavassa valikossa kysytään töiden järjestystä, jolla ei ole merkitystä yhden työn osalta. Seuraavaksi kysytään varsinaisen varmuuskopioinnin asetukset, jossa voidaan valita halutut tietokannat. Käytetään esimerkissä valintaa ’All user databases’, jolloin varmuuskopiosta jätetään pois SQL Serverin omaan toimintaan liittyvät tietokannat.

 

Destination –välilehdellä valitaan sijainti minne varmuuskopiot otetaan. Sijainnin tulisi olla sellainen, joka varmuuskopioidaan erikseen myös toiseen fyysiseen sijaintiin. Varmuuskopio on mahdollista viedä myös suoraan Microsoft Azure -pilvipalveluun.

 

Kun kaikki asetukset on määritetty, kysyy ohjattu toiminto viimeisessä vaiheessa halutaanko varmuuskopioinnista raportti. Raportti on mahdollista tallentaa kansioon tai ohjata suoraan sähköpostiin. Raportoinnin asetusten jälkeen työ kuitataan luoduksi ’Finish’ –painikkeella. Työ on luotu onnistuneesti kun kaikissa kohdissa näkyy ’Success’.

 

Luodaan tämän jälkeen samalla ohjatulla toiminnolla toinen työ, mutta valitaan nimeksi ’Full’, aikaväliksi kerran päivässä ja tyypiksi ’Back up database (Full)’. Lisätään työlle myös ’Maintenance Cleanup Task’, jolla voidaan poistaa varmuuskopiot joita ei enää tarvita säilyttää. Asetetaan järjestys ottamaan ensin varmuuskopio ja tämän jälkeen poistamaan vanhat.

 

Esimerkissä tietokannoille määritellään samat asetukset kuin aiemmin. Full –varmuuskopiot voi myös ohjata erilliseen kansioon. Seuraavassa ikkunassa määritellään asetukset vanhojen varmuuskopioiden poistolle. Valitaan tiedostotyypiksi ’Backup files’ ja sijainniksi ’Search folder and delete files based on a extension’. Asetetaan kansioksi aiemmin määrittelemämme varmuuskopiointikansio ja tiedostopäätteeksi .bak. Jos Full –varmuuskopioille on tehty kansioon oma alikansio, tai varmuuskopiot on valittu otettavaksi tietokantakohtaisiin kansioihin, voidaan toiminnossa valita ’Include first-level subfolders’ jolloin haku etsii myös alikansiot. Esimerkissä poistetaan varmuuskopiot jotka ovat yli neljä viikkoa vanhoja.

 

Kuitataan raportointiasetukset ja työ valmiiksi, jonka jälkeen SSMS –työkalun sivupalkissa näkyy ’Management -> Maintenance Plans’ –kohdassa kaksi luotua työtä. Työn toimivuus voidaan testata ajamalla työ klikkaamalla oikealla hiirellä ja valitsemalla ’Execute’.
Kun työt on ajettu, varmuuskopiot ilmestyvät määriteltyyn tiedostosijaintiin.

 

Kun varmuuskopiointi on kunnossa, voidaan tietokanta tarvittaessa palauttaa SSMS –työkalusta klikkaamalla halutun tietokannan kohdalla oikealla hiirellä ’Tasks -> Restore Database’. Valitsemalla ’Source’ kohtaan halutun tietokannan, esitetään alla olevassa listassa varmuuskopiot jotka tietokannasta ovat saatavilla. Esimerkissä tehdyllä ajastuksella tietokanta on palautettavissa Differential –kopiosta edeltävän tunnin tilanteeseen.Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää? Kenties vaihtamassa vanhaa uuteen ja ehompaan?

Yhteydenottopyynnön jättämällä otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

« takaisin lemon news etusivulle

Tuukka Karttunen

Tuukka Karttunen

Aloitin Lemonsoftilla vuoden 2011 kesällä ja toimin tietohallintopäällikkönä. Kiinnostus tietokoneisiin ja tekniikkaan on lähtöisin jo lapsuudesta. Pyrkimyksenäni on suunnitella, rakentaa ja konsultoida teknisiä kokonaisuuksia niin että ne palvelisivat käyttäjiä mahdollisimman nykyaikaisella tavalla.

Tilaa uutiskirje!