Vaihde: 010 328 1000

Service Desk: 010 328 1010

Vero.fi: Miten valmistaudut tulorekisteriin?

Julkaistu: 05.10.2018

Aiheet: . Uutiset

« takaisin lemonnews etusivulle

Lemonsoft

Tilaa uutiskirje!

Tulorekisteriin valmistautuminen vaatii toimenpiteitä. Valmistautumisen tehtävät riippuvat siitä, onko palkkahallinto ulkoistettu vai hoitaako yritys itse palkkahallinnon.

Kun yritys hoitaa palkkahallinnon itse

Keskustele järjestelmätoimittajasi kanssa palkka- ja muihin järjestelmiin tehtävistä muutoksista. Kokonaiskuva on syytä hahmottaa ajoissa, ja käynnistää valmistelevat työt jo loka-marraskuussa ennen vuodenvaihteen kiireitä. Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2018 annetaan tammikuussa 2019 kuten ennenkin, mutta 1.1.2019 jälkeen maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin aina viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteri tarjoaa kaksi sähköistä asiointikanavaa asiakkailleen. Asiointi voi tapahtua joko palkkajärjestelmän ja tulorekisterin välillä teknistä rajapintaa pitkin tai tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.tulorekisteri.fi

1) Teknisen rajapinnan käyttäjät

Kun yritys ottaa käyttöönsä teknisen rajapinnan, on tulorekisteriasiointi mahdollista suoraan yrityksen omasta palkka- tai muusta taloushallinnon järjestelmästä. Tämä on suositeltavin ja vaivattomin tapa asioida.

Huomioi seuraavat asiat:

  1. A) Varmista, tarvitseeko palkkalajeja kohdistaa tulorekisterissä käytössä oleviin tulolajeihin. Lue lisää tulolajeista
  2. B) Varmista, että tulonsaajien perustiedot ja palvelussuhteiseen liittyvät pohjatiedot ajan tasalla ja tulorekisterin edellyttämällä tarkkuustasolla järjestelmässä.
  3. C) Kouluta henkilöstö tulorekisterin käyttöön. Mitä muutoksia uusi järjestelmä tuo mukanaan? Miten työmenettelyt muuttuvat tietojen reaaliaikaisen ilmoittamisen myötä? Päivitä sisäiset työmenettelyohjeet
  1. D) Sovi järjestelmätoimittajan kanssa varmenteen hakemisesta ja nimeä tekninen yhteyshenkilö.

2) Sähköisen asiointipalvelun käyttäjät

Jos teknistä rajapintaa ei ole mahdollista käyttää, voi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa asioida myös.

Hoida seuraavat asiat ajoissa kuntoon:

  1. A) Kartoita, ketkä tarvitsevat oikeudet toimia yrityksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
  2. B) Valtuuta tarvittavat henkilöt tai yritykset tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön. Jos yrityksellä on tarvetta kohdentaa valtuuksia tai käyttää aliorganisaatiota, älä tee valtuuksia vielä. Tulorekisteri antaa tarkempaa ohjeistusta valtuuttamisesta syksyn aikana.

Jos yrityksen on tarve hyödyntää massavaltuutusta, voidaan valtuutus tehdä Katso-palvelussa. Lue lisää

  1. C) Kartoita, miten muutokset, esimerkiksi tietojen reaaliaikainen ilmoittaminen, vaikuttavat yrityksen sisäisiin prosesseihin. Päivitä työmenettelyohjeet.
  2. D) Jos yritys aikoo käyttää latauspalvelua, varmista, että xml-tiedostojen muodostaminen onnistuu.
  3. E) Kouluta henkilöstö

Kun yritys on ulkoistanut palkkahallintonsa

Kun yritys on ulkoistanut palkkahallintonsa esimerkiksi tilitoimistolle tai muulle palkkahallinnon ulkoistuskumppanille, on tulorekisteriin tuloon valmistauduttava seuraavien tehtävien avulla.

1) Keskustele ulkoistuskumppanin kanssa tulevasta muutoksesta, rooleista, tehtävistä ja vastuista.

2) Tarkista toimeksiantosopimukset ja niiden sisällöt. Päivitä sopimukset tarvittaessa tulorekisteriaikaan.

3) Selvitä, ovatko työnantajaan ja tulonsaajiin liittyvät perustiedot sekä palvelussuhteeseen liittyvät pohjatiedot ajan tasalla ja tulorekisterin edellyttämällä tarkkuustasolla järjestelmässä.

4) Selvitä, tarvitseeko ulkoistuskumppanin käyttää tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua? Jos tarvitsee, valtuuta yritys tai henkilöt asiointipalvelun käyttöön.

Katso tulorekisterin ohjevideo:

Lue lisää valtuuksista

5) Sovi palkkahallinnon ulkoistuskumppanin kanssa uusista työskentelytavoista, joita reaaliaikainen ilmoittaminen tuo mukanaan.Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää? Kenties vaihtamassa vanhaa uuteen ja ehompaan?

Yhteydenottopyynnön jättämällä otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

« takaisin lemon news etusivulle

Lemonsoft

Tilaa uutiskirje!