Digitalisoi tuotantosi - teollisuus 4.0

Julkaistu: 06.10.2022

Aiheet: Blogi . Logistiikka / Teollisuus

« takaisin lemonnews etusivulle

Jakke Vyyryläinen

Jakke Vyyryläinen

Olen Lemonsoftin tytäryrityksen Metsys Oy:n toimitusjohtaja ja Lemonsoftin teollisuuden ja tukkukaupan toimialajohtaja. IT-alalta kokemusta löytyy reilut 20 vuotta, josta valtaosa toiminnanohjauksen ja PK-yritysten liiketoiminnan kehittämisen parista. Haluan löytää yrityksille ratkaisuja, jotka auttavat heitä kehittämään omaa liiketoimintaansa ja menestymään. Ratkaisulähtöisyys ja toimintojen jatkuva kehittäminen ja ovat kiinnostukseni kohteet. Vapaa-ajalla minut löytää raskaan raudan ja raskaan rockin parista. Hyvä ruoka on myös tärkeä asia – viihdyn keittiössä, niin lieden ja uunin kuin ruokapöydänkin ääressä.

Teollisuus 4.0:sta puhutaan ”neljäntenä teollisena vallankumouksena”, jossa perinteistä tekemistä tuetaan digitaalisilla ratkaisuilla ja tekoälyllä. ”Tavalliselle konepajalle” edellä mainitut saattavat tuntua vain kaukaiselta sanahelinältä, mutta todellisuudessa niiden hyödyntäminen on helpompaa kuin osataan ajatella.

Kolmas teollinen vallankumous toi automaatiota ja robotteja tehtaaseen. Tällaiset järjestelmät olivat varsinkin alkuvaiheessa pk-yrityksen investointikyvyn ulkopuolella. Teknologian yleistyessä se myös tyypillisesti halpenee, joten nykyisin automaatio ja robotiikka ovat tehdassalissa normaaleja asioita niin pienessä kuin isossakin yrityksessä.

Siinä, missä robotiikka ja automatiikka sisältävät paljon laitteita, Teollisuus 4.0 sisältää pääasiassa koodia. Koodin käyttöönottaminen on jo lähtökohtaisestikin edullisempaa, joten digitalisaatio- ja tekoälyratkaisut ovat järkevällä kustannustasolla kaikenkokoisten yritysten käytettävissä nyt.

MITÄ TUOTANNON DIGITALISAATIO TARKOITTAA KÄYTÄNNÖSSÄ?

Aiemmin tänä vuonna kirjoitin blogissa digitalisaatiosta tuotannossa yleisellä tasolla. Jatketaan samalla teemalla, mutta konkretisoidaan enemmän.

Digitalisaation perimmäinen tarkoitus on lisätä tuottavuutta. Tuottavuus paranee, kun ylimääräisiä työvaiheita poistetaan tai muutetaan tehokkaammaksi. Lisää tehokkuutta saavutetaan myös, kun annetaan koneen tehdä toistuvia ja manuaalisia asioita. Teollisuus 4.0:n kone on tekoäly. Tekoäly voi käsitellä sekunnin murto-osassa sellaisen määrän dataa, joka veisi ihmiseltä päiviä.

TEKOÄLY OSANA DIGITALISAATIOTA

Tekoälystä on viimeisen viiden vuoden aikana puhuttu paljon, mutta käytännön sovellukset ovat jääneet melko vähäisiksi. Miten tekoäly voisi palvella ja auttaa tuotannonohjauksessa?

Hyvä esimerkki voisi olla vaikkapa työvaiheen läpimenoajan ennustaminen. Tällöin tekoäly laskee aiempiin toteumatietoihin ja kuormitukseen perustuen, missä ajassa työ tai työvaihe menee tuotannosta läpi. Hyödyllinen tieto lyhyiden ja jatkuvasti muuttuvien toimitusaikojen maailmassa, eli konepajan normipäivässä.

Toisena esimerkkinä voisi nostaa työvaiheen keston ennustamisen. Kun puhutaan pitkästä työvaiheesta tieto on hyvinkin merkityksellinen. Vakioaika voi olla kirjattu optimistiseksi tai se ei luonnollisestikaan huomioi esimerkiksi konerikkoja. Tekoälyyn perustuvan tiedon perusteella suunnittelu ja ennustaminen helpottuu.

PROSESSIT DIGITAALISIKSI – HUKKATYÖ POIS

Prosessien kehittämiseen digitalisaatio antaa käytännössä rajattomat mahdollisuudet.

Hyvä esimerkki on työn ohjaus ja tehtyjen tuntien kirjaus. Perinteisesti tuotantoon on tulostettu työkortit, joiden mukaan työt tehdään. Työhön käytetyt tunnit kirjataan kynällä työkortille tai erilliseen järjestelmään, josta ne sitten kirjataan manuaalisesti palkanlaskentaan ja jälkilaskelmiin excelissä.Edellä mainitussa esimerkissä on useita mahdollisuuksia tehostaa prosesseja digitalisaation avulla:

 • Paperiset työkortit voidaan korvata työpiste- tai henkilökohtaisella työjononäkymällä
 • Työhön käytetty aika kertyy työlle suoraan samaisesta työjononäkymästä
 • Tiedot kulkeutuvat suoraan palkanlaskentaan ja jälkilaskelmiin
 • Inhimillisten virheiden määrä vähenee
 • Tiedot ovat koko ajan reaaliaikaisia – seuranta ja muutostenhallinta on tehokasta

Yksinkertaisella muutoksella saadaan useampi, varsinaisen työn tekemisen kannalta tarpeeton ja päällekkäinenkin työvaihe poistettua. Tehokkuus paranee ja samassa työajassa saadaan tehtyä enemmän oikeita töitä.

ARVONTUOTANTOKETJUN DIGITALISOINTI – YRITYKSET OSAKSI VERKOSTOA

Jos ajatellaan valmistavan teollisuuden yritystä laajemmin, yritys on yleensä osa toimitusketjua tai toimitusverkostoa. Verkosto on sitä tehokkaampi, mitä läpinäkyvämpi ja joustavampi se on. Digitaaliset ratkaisut parantavat läpinäkyvyyttä ja parempi läpinäkyvyys lisää joustavuutta. Tästä voisi ottaa esimerkiksi erilaiset portaaliratkaisut toimijoiden välillä.

Perinteisesti verkostossa päämies tekee ostotilauksen, joka sitten kirjataan myyntitilaukseksi toimittajalla. Verkostossa, jossa on paljon alihankintaa, tätä osto-myyntitilaus-kirjaamista voidaan joutua tekemään huomattavan monia kertoja eri yrityksissä. Vastaavasti erilaisia dokumentteja, työpiirustuksia ja työohjeita lähetellään sähköpostitse ja tulostetaan eri toimijoille.

Portaaliratkaisuissa verkoston eri toimijat ovat linkittyneet toisiinsa. Tilaukset kulkevat automaattisesti, toimitusajat voidaan vahvistaa suoraan portaalissa ja dokumentit liikkuvat sähköisesti. Ja samat dokumentit saadaan näkymään suoraan työpisteen työjononäkymässä.

 • Paperien tulostaminen vähenee
 • Virheiden määrä vähenee
 • Ylimääräisiä, päällekkäisiä työvaiheita saadaan poistettua
 • Tiedonkulku on avointa ja reaaliaikaista
 • Toimitusvarmuus paranee
 • Epäselvyyksien ja muiden selvittelyjen määrä vähenee

Digitalisaatio on järjestelmien ja automaation luoma työkalu työntekijälle. Sen avulla työstä saa mielekkäämpää ja tuottavampaa – LEAN-filosofian mukaisesti otetaan hukka pois.

Lemonsoft on jo vuosia ollut prosessien digitalisoinnin edelläkävijä. Ratkaisuidemme avulla voit digitalisoida koko arvontuotantoketjusi.

 • Lemonshopin, Omatilauksen ja EDI-yhteyksien avulla digitalisoit saapuvat tilaukset, ei enää paperi- tai sähköpostitilausten käsittelyä
 • Omahankinnan avulla yhdistät alihankkijasi osaksi verkostoa, välität heille tilaukset ja kaikki niihin liittyvät dokumentit
 • Tuotannonohjauksen avulla teet tuotannostasi aidosti paperitonta. Työjono-näkymässä tuot kaikki työt priorisoituna suoraan työpisteelle. Myös kaikki työhön liittyvät dokumentit ja ohjeet löytyvät yhdestä paikasta.
 • WMS digitalisoi varastosi – ei enää paperisia keräilylistoja tai päiväkausien inventaarioita
 • Aimo - Lemonsoftin tekoälyratkaisu - kuuluu osaksi tuotannonohjausta. Voit siis heti hyödyntämään tekoälyä tuotannonohjauksen ja koko liiketoimintasi kehittämisessä.

« takaisin lemon news etusivulle

Jakke Vyyryläinen

Jakke Vyyryläinen

Olen Lemonsoftin tytäryrityksen Metsys Oy:n toimitusjohtaja ja Lemonsoftin teollisuuden ja tukkukaupan toimialajohtaja. IT-alalta kokemusta löytyy reilut 20 vuotta, josta valtaosa toiminnanohjauksen ja PK-yritysten liiketoiminnan kehittämisen parista. Haluan löytää yrityksille ratkaisuja, jotka auttavat heitä kehittämään omaa liiketoimintaansa ja menestymään. Ratkaisulähtöisyys ja toimintojen jatkuva kehittäminen ja ovat kiinnostukseni kohteet. Vapaa-ajalla minut löytää raskaan raudan ja raskaan rockin parista. Hyvä ruoka on myös tärkeä asia – viihdyn keittiössä, niin lieden ja uunin kuin ruokapöydänkin ääressä.