Vaihde: 010 328 1000

Service Desk: 010 328 1010

LemonOnlinen muutokset toukokuu 2019

Julkaistu: 29.05.2019

Aiheet: . Uutiset

« takaisin lemonnews etusivulle

Pauli Siirtola

Pauli Siirtola

Toimin Lemonsoftilla tuotehallintajohtajana, sekä Lemonsoftin tietosuojavastaavana. Olen työskennellyt suomalaisten PK-yritysten kanssa yli 15 vuoden ajan kehittäen toiminnanohjausratkaisuja. Pitkän tähtäimen tavoitteeni on yrityksen arvontuotantoketjuun liittyvien tietojen käsittelyn täydellinen automatisointi. Siinä matkan varrella syntyy myös yritysten verkottumisessa tarvittavia alustoja ja työkaluja. Yksin pärjää harva, yhdessä pärjää kaikki!

Tilaa uutiskirje!

Olemme uudistaneet LemonOnlinen teknologiaa vuosina 2018-2019. Tavoitteenamme on ollut taata LemonOnlinelle pitkä elinkaari ja parantaa toimintojen nopeutta, sekä ennen kaikkea käytön sujuvuutta. Olemme samalla uudistaneet useita toimintoja ja parantaneet niiden käytettävyyttä. Esittelemme tässä dokumentissa LemonOnlinen keskeisiä muutoksia toukokuun 2019 versiossa.

Huomioita

Näyttöjen osoitteiden teknistä käsittelyä on muutettu ja samassa yhteydessä sivujen osoitteet ovat muuttuneet. Tämä saattaa näkyä käyttäjälle niin, että aiemmin käytetty selaimen kirjanmerkki ei enää ohjaakaan tuttuun näkymään, vaan näkyviin tulee Sivua ei löydy -ilmoitus. Tilanne on helppo korjata siten, että käyttäjä avaa sovelluksen LemonOnlinen Sovellukset-valikon kautta ja tallentaa näkymän uudelleen selaimen kirjanmerkkeihin. Tämän jälkeen näkymän saa taas auki suoraan kirjanmerkin kautta.

Edelliseen liittyen Internet Explorer –selaimen tuki on loppunut. LemonOnlinen osoitteita käsitellään tästä lähtien HTML5-muotoisina, jonka tukea ei ole toteutettu Internet Exploreriin. Tämän vuoksi LemonOnlinea ei pysty avaamaan enää Internet Explorerilla. Suosittelemme LemonOnline-käyttäjille jonkin toisen selaimen käyttämistä.

Yleisiä muutoksia

Keskusten ulkoasu on yhdenmukaistettu ja niiden käytettävyyttä on merkittävästi parannettu. Nyt keskukset toimivat asian koontinäyttönä, josta on helppo porautua yksittäisen tapahtuman tasolle. Keskukset tarjoavatkin nyt nopean yleissilmäyksen asian tärkeimpiin lukuihin ja auttavat kiinnittämään huomion normaalista poikkeaviin tilanteisiin.

 myyntitilauskeskus

Kuva: Myyntitilauskeskus

Pääohjelmien rivinäkymiin on lisätty mahdollisuus määritellä näytettävät sarakkeet käyttäjäkohtaisesti. Tämä lisää ohjelmien käytettävyyttä merkittävästi, koska eri käyttäjät voivat muokata rivien sarakkeet oman tarpeensa mukaan. Yrityksen pääkäyttäjän on mahdollista asettaa kuhunkin rivinäkymään yrityksessä tarvittavat sarakkeet valmiiksi kaikkia käyttäjiä varten. Jopa sarakkeiden nimet voidaan päättää itse yritykselle tuttujen termien mukaan, mutta tässä kannattaa luonnollisesti noudattaa varovaisuutta. Kaikki alkuperäiset sarakkeiden oletukset voidaan tarvittaessa palauttaa napin painalluksella.

 sarakkeidenhallinta

Kuva: Sarakkeidenhallinta

Myös rivikäsittely on kehittynyt uuden rivinäkymän myötä. Hakuja on parannettu ja kaikissa sarakkeissa on mahdollista käyttää suodatusta. Hakutoimintojen ja suodatuksen avulla suurten rivimäärien käsittely on nyt todella helppoa. Rivien valinta on mahdollista tehdä usea rivi kerrallaan, mikä mahdollistaa uusia käyttötapoja esimerkiksi katelaskennan suhteen. Rivien tietomäärä voidaan pitää suppeana, mutta tarvittaessa rivin lisätiedot kuten rivitekstit on helppo ottaa näkyviin rivin alussa olevalla nuolipainikkeella. Eteneminen riveillä onnistuu helposti TAB- ja ENTER-näppäimillä, jotka ovat tehokäyttäjän työkaluja.

 rivikäsittely

Kuva: Rivikäsittely

MyLemon-näkymä on uudistettu korvaamalla erilliset rivinäkymät keskusnäkymällä. Keskusnäkymä tarjoaa omiin tehtäviin liittyvän yleisnäkymän. Nyt pääset helposti käsiksi omiin hyväksyntätehtäviisi, sekä projekteihin ja omiin töihisi. Töistä on nähtävissä lisätiedot ja voit tarvittaessa kuitata työt tehdyksi. Myös uuden työn aloittaminen käy helposti MyLemon-näkymän kautta.

 mylemon

Kuva: MyLemon

LemonOnlineen tuotavien liitteiden kokorajoitetta on muutettu. Aiemmin liitteiden enimmäiskoko oli kiinteästi 2Mb, mikä haittasi esimerkiksi kuvien lisäämistä liitteiksi. Nyt suurin sallittu koko luetaan web-palvelimen asetuksista, joten myös suurempien liitteiden lisääminen onnistuu.

 

Poistettuja ominaisuuksia

Olemme kehittäneet LemonOnlinea asiakaspalautteiden pohjalta. Osa toiminnoista on koettu hankaliksi käyttää, joten niiden osalta on päätetty tehdä laajempaa kehitystä, jotta käytettävyys paranee. Tämän vuoksi tässä vaiheessa osa toiminnoista on poistettu ja ne tullaan korvaamaan myöhemmin paremmalla toiminnallisuudella.

Töiden resursointi –toiminnallisuus on toistaiseksi poistettu LemonOnlinesta. Asiakkaittemme toiveesta uudistamme töiden resursoinnin täysin. Tuomme uuteen mukaan koneet, laitteet, tilat ja alihankkijat omien henkilöiden lisäksi. Uuden resurssoinnin avulla voit hoitaa kokonaisvaltaisemmin töiden resursointia ja näet helposti töiden tilanteen. Uuden resursoinnin toteutus on aloitettu ja ensimmäiset versiot saamme testattavaksi ennen lomia.

Nimikerekisteri ja nimiketiedot näytöt eivät ole käytettävissä toukokuun versiossa. Samoin Laatustandarit tuotannon valmiskirjauksesta, sekä Omahankinnan ostotilauksen käsittely puuttuvat toukokuun versiosta. Nämä toiminnallisuudet tullaan julkaisemaan syksyn 2019 aikana entistä parempina versioina.

 

Logistiikka

Logistiikkakeskuksesta on eriytetty myyntitilaukset ja huoltotyöt omiksi keskuksikseen. Näin tilausten seuraaminen ja töiden käsittely helpottuu paremman kokonaiskuvan ansiosta. Porautuminen yleissilmäyksestä tapahtumatasolle onnistuu helposti. Myyntitilauskeskuksen tilauslistaan on tuotu näkyviin myös materiaalivarausten tilanne, joka kertoo käyttäjälle suoraan tilauksen toimitusmahdollisuuden.

Tarjouslaskentaan, Myyntitilauksiin ja Huoltotöihin on lisätty myös Uusi kopioiden -toiminto, jolloin aiempaa tilausta on helppo hyödyntää uuden pohjana.

 huoltotilauskeskus

Kuva: Huoltotilauskeskus

Asiakastietojen tarkistusta on helpotettu pääohjelmissa asiakastietojen käsittelyn yhteydessä. Nyt voit porautua suoraan Asiakaskeskukseen tarjouksilta, tilauksilta ja laskuilta. Tämä on kätevä ominaisuus asiakkaan statuksen tarkistamiseen esim. tilauksen tallennuksen yhteydessä.

 myyntitilaus

Kuva: Myyntitilaus

Huoltotöiden valmiskuittaukseen on lisätty mahdollisuus kirjata samalla kertaa tunnit, matkalasku ja kilometrit. Kirjaajan ei siis tarvitse siirtyä eri ohjelmien välillä, vaan kaikki tarvittava voidaan kirjata yhdellä kertaa. Huoltotöihin on lisätty myös muita toimintoja.

 huoltotyönvalmiskuittaus

Kuva: Huoltotyön valmiskuittaus

 

CRM

Myyjän näkymä

Myyjän näkymä uudistettiin vastaamaan saatua käyttäjäpalautetta. Nyt voit aamulla avata Myyjän näkymän ja nähdä omat työt, kontaktoimattomat ja liidit, sekä hoitaa myyntiputkea yhdellä näytöllä. Voit myös porautua tapahtumille ja luoda uusia tapahtumia. Näet myös myynnin tavoitteet sekä luomasi myyntitilaukset.

 Myyjännäkymä

Kuva: Myyjän näkymä

 

Myyntijohdon keskus

Myyntijohdon keskus kokoaa uudessa versiossa kaikki tiedot yhteen näyttöön. Sisältö on hyvin samanlainen kuin myyjän näkymä, mutta myyntijohdon on mahdollista valita halutut myyjät näkyviin. Myyntijohto näkeekin yhdellä kertaa kokonaistilanteen, josta on helppo porautua yksittäisiin tapahtumiin.

 myyntijohdonkeskus

Kuva: Myyntijohdon keskus

 

Projektinhallinta

Projektikeskus

Uudistimme projektikeskuksen ulkoasua ja paransimme samalla informaatiosisältöä. Näet nyt myöhässä olevat tai vaiheen tilapoikkeaman omaavat projektit ensimmäisinä. Pääset käsiksi projektin tarkempiin tietoihin suoraan keskuksesta, joten porautuminen yleissilmäyksestä yksittäiseen projektiin on tehokasta. Projektin talousnäkymästä pääset hakemaan projektille kohdistuvia ostolaskuja eri hakutekijöin ja myös laskun kuvan avaaminen onnistuu.

 projektikeskus

Kuva: Projektikeskus

 

Taloushallinto

Laskutuskeskusta ja Ostolaskukeskusta on kehitetty helpottamaan reskontranhoitajan arkea. Kummassakin on nyt käytössä uuden ulkoasun mukaiset keskuskortit, jotka helpottavat yleiskuvan muodostamista.

Samalla paransimme myös tiedon hakemista ja suodatusta. Uudistimme myös laskujen luonnin käyttäjäystävällisemmäksi.

 laskutuskeskus

Kuva: Laskutuskeskus

Myyntilaskun ulkoasu on uudistettu saman ulkoasun mukaiseksi kuin Tarjoukset ja Myyntitilaukset. Näin keskeiset tiedot löytyvät samoista kohdista prosessin eri vaiheissa.

Olemme kehittäneet Hyväksyntää saamamme palautteen pohjalta. Erityisesti ostolaskujen hyväksyntään on tullut käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia. Ostolaskulle kirjatut huomiot erottuvat nyt selkeästi, ja jos käytössä on ns. kaksivaiheinen hyväksyntä, hyväksyjä näkee nyt myös laskut, jotka ovat vielä tarkastusvaiheessa.

 hyväksyntä

Kuva: Hyväksyntä

 

Henkilöstöhallinto

Julkaisemme tässä versiossa myös uuden tavan tehdä työajan kirjauksia LemonOnlinessa. Uudistettu tapa on nimeltään Lemonsoft Työaika, ja se yhdistää parhaat ominaisuudet nykyisistä leimauksista ja työtuntikirjauksista. Ensimmäisenä on uudistettu työajan kirjaus, jossa on nyt mahdollista valita haluttaessa työvuoro ja syykoodi. Tällöin saadaan esim. automaattinen lounasvähennys ja liukumalaskenta myös työaikakirjauksista.

 työaika

Kuva: Työaika

Lemonsoft Työaika otetaan erikseen käyttöön Toimintokeskuksen asetuksella ja se korvaa tällöin vanhat työtuntikirjaustavat. Tuetut ominaisuudet tässä versiossa ovat työajan kirjaus, viikkotuntikirjaus, hyväksyntä, sekä vienti palkkoihin. Tämän vuoden aikana uudistettuun työaikakäsittelyyn lisätään myös Leimauspääte ja laajennetaan uuden käsittelytavan tukia muihin Lemonsoft-ohjelmistoon osiin.Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää? Kenties vaihtamassa vanhaa uuteen ja ehompaan?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

« takaisin lemon news etusivulle

Pauli Siirtola

Pauli Siirtola

Toimin Lemonsoftilla tuotehallintajohtajana, sekä Lemonsoftin tietosuojavastaavana. Olen työskennellyt suomalaisten PK-yritysten kanssa yli 15 vuoden ajan kehittäen toiminnanohjausratkaisuja. Pitkän tähtäimen tavoitteeni on yrityksen arvontuotantoketjuun liittyvien tietojen käsittelyn täydellinen automatisointi. Siinä matkan varrella syntyy myös yritysten verkottumisessa tarvittavia alustoja ja työkaluja. Yksin pärjää harva, yhdessä pärjää kaikki!

Tilaa uutiskirje!