Työajanseuranta liikkuvassa työssä

Julkaistu: 27.11.2023

Aiheet: . Blogi

Liikkuvassa työssä työntekijät tekevät työtään eri paikoissa, kuten asiakkaiden luona, työmailla tai etänä. Tällöin työnantajan voi olla vaikea seurata työntekijöiden työaikaa ja työn laatua. Työajanseuranta on tärkeää sekä työnantajan että työntekijän kannalta, sillä se mahdollistaa oikeudenmukaisen palkanmaksun, laskutuksen ja resurssien hallinnan.

Työajanseurantaan on olemassa erilaisia ratkaisuja, mutta liikkuvaan työhön soveltuu parhaiten mobiilisovellus. Kun työaika kirjataan sovelluksella, se tallentaa työntekijän sijainnin automaattisesti kirjaushetkellä. Tämä tuo useita etuja sekä työnantajalle että työntekijälle, kuten:

– Luotettavuus: sijaintitiedon tallennus varmistaa, että työaikaleimaukset ovat oikeita ja rehellisiä. Työnantaja voi tarkistaa, että työntekijä on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Työntekijä voi puolestaan todistaa tehneensä työtään sovitusti.

– Tehokkuus: paikkatallennus säästää aikaa ja vaivaa, sillä se poistaa tarpeen kirjata manuaalisesti työkohteita tai matka-aikoja. Työntekijä voi keskittyä olennaiseen eli itse työhön.

– Raportointi: työajan kirjaaminen sijaintitietoineen mahdollistaa tarkat ja kattavat raportit työn suorittamisesta. Työnantaja voi hyödyntää raportteja esimerkiksi laskutuksessa, palkanlaskennassa tai projektinhallinnassa. Työntekijä voi seurata omaa työtään ja kehittymistään.

Sijaintitiedon tallentaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työnantaja valvoo jatkuvasti työntekijän liikkeitä tai rajoittaa hänen vapauttaan. Gps paikkatallennus on käytössä vain silloin, kun työntekijä tekee leimauksen matkapuhelimellaan. Lisäksi sijaintitiedon tallennus edellyttää aina työntekijän suostumusta ja tietosuojan huomioimista.

Lemonsoftin ratkaisut työajan seurantaan sopivat myös liikkuvaan työhön. Tutustu tarkemmin »