Opi uutta: Työsuhdematkalippu- ja polkupyöräetu

Julkaistu: 02.06.2021

Aiheet: . Opi uutta

Työsuhdematkalippuetu ja polkupyöräetu voidaan antaa työnantajan ja työntekijän sopimuksesta alentamalla työntekijän rahapalkkaa. Tällaisessa tilanteessa palkansaajan rahapalkasta vähennetään verovapaata luontoisetua vastaava määrä, jolloin luontoisetu alentaa palkanasaajan veronalaista bruttopalkkaa. Vastaavasti ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun alainen palkka alenee.

Tällaisessa tapauksessa täytyy kuitenkin huomioida, että työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä tapaturmavakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontoisedun arvoa.

Rahapalkkaa alentamalla annettu etu ilmoitetaan vuonna 2021 tulolajeilla 322-324:

  • 322 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun
  • 323 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
  • 324 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun

Nämä tulolajit ovat käytössä ilmoittamisessa poikkeuksellisesti vuoden 2021 ajan, vaikka kyseessä ei olekaan varsinainen sijaismaksajatilanne. Vuodesta 2022 alkaen ilmoittamisen ohjaus muuttuu. (Lähde: vero.fi/tulorekisteri)

Lue tarkempi ohjeistus tulorekisterin kotisivuilta https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Tässä ohjeistuksessa käydään läpi esimerkin avulla kuinka saat Lemonsoftin palkanlaskennassa käsiteltyä vastaavanlaisen tilanteen ja ilmoitettua sen oikein tulorekisteriin. Huomioithan, että esimerkissä on käytetty työsuhdematkalippuetua, mutta sama ohje on sovellettavissa myös polkupyöräedun ilmoittamisessa huomioiden luonnollisesti eri tulolajit.

Esimerkki:

Palkansaajan kuukausipalkka on 3500 euroa. Työnantaja antaa hänelle kuukausittaisen 100 euron arvoisen verovapaan työsuhdematkalippuedun (yht. 1200 euroa vuodessa). Etu sisällytetään palkansaajan bruttopalkkaan. Osana palkkaa annettu verovapaa etu (100 euroa) ilmoitetaan tulolajeilla 322-324. Lisäksi etu ilmoitetaan verovapaana työsuhdematkalippuna tulolajilla 341.

Perusta ensin tulolajeille 322-324 laskennalliset palkkalajit, jotta saat ilmoitettua ne palkkatietoilmoituksella.

 Kuva1-2

Kuva: Esimerkki palkkalajista, jotka täytyy perustaa tulolajeille 322, 323 ja 324

 

Verottomalle työsuhdematkalippuedulle täytyy perustaa myös oma palkkalaji luontoisetuihin:

Kuva2-2 

Kuva: Esimerkki työsuhdematkalippuedun palkkalajista

Jotta palkalla käsittely olisi helpompaa, kannattaa palkkalajeille tehdä ketjutus, jolloin verottoman työsuhdematkalippu-palkkalajin lisääminen tuo palkalle automaattisesti laskennalliset palkkalajit.

Lisää ketjutus, johon Palkkalaji-rajaukseksi käyttämäsi työsuhdematkalippu-palkkalajin numero.

Kuva3-2

Kuva: Palkkalajien ketjutukset

Lisää Ketjutukset-välilehdelle perustamasi laskennalliset palkkalajit. Kpl-kaavaksi kannattaa laittaa X, jolloin ohjelma hakee tiedon päätapahtuman kappaleista.

 Kuva4-2

Kuva: Palkkalajien ketjutukset

Alla olevassa kuvassa esimerkin kaltainen tilanne, jossa ennakonpidätys on laskettu 3400 eurosta ja eläkevakuutus sekä työttömyysvakuutus 3500 eurosta.

 Kuva5-1

Kuva: Esimerkki palkanlaskennassa