Millaista on projektinhallinta tulevaisuudessa?

Julkaistu: 25.04.2022

Aiheet: Blogi . Resurssien- ja projektinhallinta

« takaisin lemonnews etusivulle

Sami Eromäki

Sami Eromäki

Toimin Lemonsoftilla rakentamisen ja projektiliiketoiminnan toimialajohtajana. Asiakaskeskeisyys, läpinäkyvyys ja luottamus ovat keskeiset arvot jotka näkyvät työpäivissäni. Entisenä yrittäjänä koen tärkeäksi olla helpottamassa ja edesauttamassa asiakkaidemme liiketoimintaa. Vapaa-aika kuluu perheen ja perinnerakentamisen parissa.

projektinhallintaNykyään projektipäällikön työ on usein tehtävien kautta johtamista. Tavoitteena on saada työt tehtyä ajallaan, oikeassa laajuudessa ja oikealla budjetilla. Projektin aikana tapahtuvat muutokset ja yllättävät tilanteet aiheuttavat välittömiä toimia ja työllistävät projektipäällikköä. Nopeasti tehtyjä päätöksiä saatetaan joutua säätämään projektin edetessä. Budjetti ja aikataulu kiristää otetta, sidosryhmät vaativat raportointia ja tilannekatsausta kauanko resurssit ovat vielä kiinni projektissa. 

Yllätyksiä, panikointia ja jatkuvaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Sitä projektit usein ovat.  

Amerikkalaisessa tutkimuksessa kartoitettiin 10 valtiota (Kiina, Intia, USA, Brasilia, Japani, Iso-Britannia, Saksa, Australia, Kanada ja Saudi-Arabia) ja todettiin, että vuonna 2010 projekteihin liittyviä työtehtäviä oli 36 miljoonaa kappaletta. Silloin myös ennustettiin, että projektinhallintaan liittyvien työtehtävien määrä kasvaa 2020 vuoteen mennessä 52 miljoonaan työpaikkaan. Tutkimus tehtiin uudestaan 2016 ja todettiin, että projekteihin liittyviä työpaikkoja oli tarjolla 66 miljoonaa. Ennuste näyttää edelleen kasvua ja vuodelle 2027 työpaikkojen määrä olisi 88 miljoonaa. Tarkoittaa siis noin kahta miljoonaa uutta työpaikkaa projekteissa  vuosittain. Voidaan siis todeta projektiliiketoiminnan kasvavan kovaa vauhtia tulevinakin vuosina. 

Projektiosaajia siis tarvitaan reilusti. Suomessakin tämä sama trendi on ollut havaittavissa jo vuosien ajan. Perinteinen teollisuus on muuttumassa sarjatuotannosta yhden kappaleen tuotantoon. IT-alalla uusia projekteja syntyy jatkuvasti. Monet asiat toteutetaan nykyään projekteina. Kasataan tiimi osaajista ja lähdetään toteuttamaan projektia. Yleisesti etenkin IT-alalla käytetään ketteriä projektimenetelmiä, kuten SCRUM-viitekehystä. Ketterissä menetelmissä alkuvaiheessa on tiedossa mitä tavoitetta kohti lähdetään, mutta projekti tarkentuu edetessään. Alkuvaiheen suunnittelu on minimissään, usein pelkkä visio riittää. 

Projektit tulevaisuudessa 

Projektipäällikön tehtävä tulee muuttumaan entistä enemmän tehtävien johtamisesta ihmisten ja tiimin johtamiseen. Se on osaltaan luonnollista globalisaation tuomien virtuaalitiimien ja erilaisten kulttuurien sävyttämissä tiimeissä. Erilaiset ihmiset ja kulttuurit tulee sovittaa yhteen, se on projektipäällikön tehtävä, koneet siihen eivät taida pystyä vielä pitkään aikaan. Virtuaaliset tiimit tuovat mukanaan yhteistyöalustat, jossa voidaan työskennellä kuten oltaisiin yhteisessä toimistohuoneessa. Projektitiimit voivat pitää sisällään myös toisia yrityksiä, jotka ovat toteuttamassa projektia, tällöin voidaan puhua projektiallianssista. Allianssimallilla toteutetaan projekteja, mutta pääosin julkisella sektorilla. Esimerkiksi Oulun Yliopistollinen sairaala rakennetaan allianssimallilla. 

Freelancerina työskentely tulee kasvamaan tulevina vuosina valtavasti. Työvoiman välittämiseen on nyt jo alustoja, joissa henkilöt voivat kertoa osaamisestaan ja tarjota itseään töihin. WorkIn.fi on yksi tällainen alusta. 

Projektinhallintaohjelmisto hoitaa tulevaisuudessa osan töistä itse 

Projektiin kuuluu tulevaisuudessakin rutiinitehtäviä. Viestintää, budjetointia, ennustamista ja resursointia. Nykyään projektipäällikkö on henkilö, joka näitä pääosin hoitaa. Tulevaisuudessa meillä on ohjelmisto, joka auttaa näissä asioissa. Esimerkiksi budjetti on luotu projektille ja vaiheille. Toteuma kohdistuu vaiheille kuten nykyäänkin, luonnollisesti automaattisesti sähköisistä laskuista. Tulevat eli sitoumat kohdistuvat vaiheille, esimerkiksi järjestelmän itse luomalla ostotilauksella. Järjestelmä voi ennustaa taloustilannetta jatkuvasti toteuman, sitoumien ja aikataulutetun budjetin avulla. Järjestelmä voi kerätä tietoa projektin kulusta ja ennustaa mahdollisia riskejä, jotka voivat generoida lisäkuluja. 

Toinen helppo esimerkki on resursointi. Järjestelmässä on tiedossa hyvin paljon dataa henkilön tekemisestä ja tehokkuudesta. Samoin järjestelmä tietää projektien tilanteen, tekemättömän työn osuuden ja historiallisen toteuman. Näiden tietojen avulla tekoäly (AI) voi hyvin ennustaa projektin aikataulua. 

Tekoäly ja koneoppiminen ovat tulevaisuudessa meidän työkavereita, olivat he sitten Aimoja tai Vilhoja, niitä tullaan tarvitsemaan datan jatkuvasti lisääntyessä.

Lue lisää Lemonsoft projektinhallinnasta »

« takaisin lemon news etusivulle

Sami Eromäki

Sami Eromäki

Toimin Lemonsoftilla rakentamisen ja projektiliiketoiminnan toimialajohtajana. Asiakaskeskeisyys, läpinäkyvyys ja luottamus ovat keskeiset arvot jotka näkyvät työpäivissäni. Entisenä yrittäjänä koen tärkeäksi olla helpottamassa ja edesauttamassa asiakkaidemme liiketoimintaa. Vapaa-aika kuluu perheen ja perinnerakentamisen parissa.