Opi Uutta: Hintojen päivitys

Julkaistu: 11.10.2022

Aiheet: . Opi uutta

« takaisin lemonnews etusivulle

Kari Joki-Hollanti

Kari Joki-Hollanti

Olen Lemonsoftin perustaja ja kehitysjohtaja. Yritysten liiketoimintaprosessit ovat viimeisen 30 vuoden aikana tulleet hyvinkin tutuiksi. Haluan auttaa yrityksiä menestymään omassa liiketoiminnassaan ohjelmistoratkaisun avulla. Olen erityisen kiinnostunut automatisoimaan prosesseja softan keinoin. Bisneksen lisäksi hyvä ruoka ja viinit – etenkin Amarone – ovat kiinnostuksen kohteina.

Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa käyttäjille monipuolisen hintojen käsittelyn eri tilanteisiin. Tämän artikkelin avulla opit miten päivittäminen sujuu helpommin. Artikkeli käsittelee nettohintatapoja, hintojen päivittämistä, toimittajahintoja, katteita ja hinnastoja.

Nettohinnan valinta

Nettohinnan valinta on Lemonsoftissa monitasoinen ja voit ohjata nettohinnan valintaa ROW_NET-asetuksella. Nettohinnan valinnan eri vaihtoehdoista voit lukea tästä tarkemmin.

Ostotilaukset

Kun nimikkeitä saavutetaan varastoon ostotilauksilla, ohjelma päivittää edellisen ostohinnan ja keskiostohinnan varastopaikalle. Toimittajan tiedoissa voit määrittää myös muita saavutuksen yhteydessä päivitettäviä hintoja. Asetukset kannattaa tarkistaa omaan toimintamalliin sopiviksi.

Picture1

Ostotilauksella ei välttämättä ole tuorein ajantasainen hinta, vaan se voi selvitä myös vasta ostolaskulta. Lisäksi nimikkeen ostoon voi kuulua myös rahti-, huolinta- tai muita kuluja. Nämä kaikki voit kohdistaa ostotilaukselle ja nimikkeen nettohintoihin ostolaskuilta ’kohdista ostotilaukselle’ tai ’kululaskujen kohdistus’ -toiminnoilla.

Nimikerekisterin toimittajahinnat

Jos toimittajanne pystyy toimittamaan hinnastonsa excelissä tai tekstimuodossa, tiedot voidaan lukea csv-tuonnilla nimikerekisteriin. Tuonti on mahdollista myös ajastaa automatisoidun tiedon tuonnin avulla.

Picture2

Lisätietoja csv-tuonnista löydät Nethelpistä.

LVIS-hinnastojen tuontiin Lemonsoftissa on oma ohjelmansa, toimittajahintojen päivitys. 

Nimikerekisterin kate

Nimikerekisterin hinnoittelu välilehdellä on tavoitekate % ja minimikate %. Tavoitekate % -kenttää hyödynnetään hinnastojen ylläpidossa ja minimikate % avulla varmistutaan, ettei nimikettä myydä liian halvalla. Ohjelma värjää rivin punaiseksi, jos nimikkeen myyntihinta menee alle minimikatteen esimerkiksi tilaus tai laskuriveillä.

Picture3

Hintojen korotus

Tuotehallinnasta löytyy Hintojen korotus -toiminto, jossa lasketaan massana uudet ohjehinnat nimikkeille. Voit valita nimikkeitä tuoteryhmittäin tai ominaisuuksittain. Anna korotus % ja rastita nimikkeet joihin muutoksen haluat. Laskennan tuloksia voi myös pyöristellä käsin ’uusi hinta’ -sarakkeeseen ennen hintojen päivittämistä.

Picture4

Hinnastot

Lemonsoftissa on monipuolinen hinnastojen käsittely. Hinnasto voi olla asiakas-, asiakasryhmä- tai projektikohtainen. Hinta tai alennus voidaan hakea toimittajalta, tuoteryhmältä tai tuotteelta. Tuotehinta voi olla määräportaisiin perustuva ja tukee myös useita myyntiyksiköitä.

Hinnastolla voi olla myös voimassaoloaika tai se voi olla voimassa toistaiseksi. Lue myyntihinnan valinnasta tarkemmin.

Hinnastojen käsittelyyn liittyy asetuksia, kuten lisätäänkö uusi nimike hinnastoihin tai missä järjestyksessä hintaa haetaan hinnastoista. Hintojen käsittelyn asetuksista voit lukea  tästä tarkemmin.

Hinnastojen luonti on helppoa. ’Lue nimikkeet’ -toiminnolla voit lisätä nimikkeitä hinnastoihin tuoteryhmittäin tai abc-luokittain. Toki hinnastoon voi lisätä tuoteryhmiä tai tuotteita myös nimikelistalta poimien.

Hinnoittelun avuksi voit valita katteen joko nimikekohtaisesti tai hinnastokohtaisesti. Voit myös korottaa hinnaston hintoja prosentin avulla.

Picture5

Hintojen korotuksen jälkeen kannattaa tarkistaa onko myyntitilauksissa avoimia tilauksia, joita korotus koskettaa. Tämän hallintaan löytyy toiminto ’Päivitä myyntitilaukselle’. Lue toiminnosta tarkemmin. 
Päivitetyt hinnastot voidaan toimittaa asiakkaille kätevästi hinnastokeskuksen lähetystoiminnon avulla. Lue lisää toiminnosta

Rakenteellinen tuote

Rakenteellisen tuotteen kustannuslaskenta tehdään Tuoterakenne-näytön ’kustannuslaskenta’ -välilehdellä. Laskentaan käytetään nimikkeen sen hetkistä nettohintaa. Nettohinnan valinnasta ja sen asetuksista kerrottiin tarkemmin tämän artikkelin alussa. Laskenta erittelee materiaalit, työt, asetuskustannukset sekä alihankinnan. Laskennan tulos voidaan päivittää omakustannushinnaksi tai myyntihinnaksi ja ’riville’ -toiminto vie hinnan esimerkiksi tilausriville. Kustannuslaskennasta voit lukea tästä tarkemmin.

Jos yleiskäyttöisten materiaalien hinnat ovat muuttuneet, voit suorittaa laskennan vakiorakenteille massana tuotehallinnan ’omakustannus’-välilehdellä. Nimikkeet voidaan rajata joko tuoteryhmällä tai ’nimike’ -ominaisuuden avulla.

Picture6

Rakenteellisen tuotteen toteutuneen valmistushinnan näet jälkilaskelmalta. Valmistuksen yhteydessä voidaan toimintokeskuksen UPDATE_NETPRICE asetuksella päivittää nettohinnan valmistuvalta työltä myyntitilausriville.


« takaisin lemon news etusivulle

Kari Joki-Hollanti

Kari Joki-Hollanti

Olen Lemonsoftin perustaja ja kehitysjohtaja. Yritysten liiketoimintaprosessit ovat viimeisen 30 vuoden aikana tulleet hyvinkin tutuiksi. Haluan auttaa yrityksiä menestymään omassa liiketoiminnassaan ohjelmistoratkaisun avulla. Olen erityisen kiinnostunut automatisoimaan prosesseja softan keinoin. Bisneksen lisäksi hyvä ruoka ja viinit – etenkin Amarone – ovat kiinnostuksen kohteina.