Tehdään tunnit laskulle, ei vain järjestelmään

Julkaistu: 07.02.2022

Aiheet: Blogi . Resurssien- ja projektinhallinta

« takaisin lemonnews etusivulle

Mikko Niiniketo

Mikko Niiniketo

Olen Lemonsoftilla CDO:na. Osaamiseni keskittyy markkinointiin, myyntiin ja yrityksen prosessien kehitykseen. Laaja kokemus erilaisista organisaatioista, pk-yrityksistä aina suuriin pörssiyrityksiin ja julkiseen sektoriin antaa hyvän pohjan erilaisille ratkaisuille. Vapaa-aikani kuluu lumilautaillen, golfia pelaten ja jalkapalloa seuraten.

projektinhallintaVälillä asiantuntijaorganisaatioissa joudutaan tilanteeseen, jossa asiakas haluaa ratkaisun ongelmaansa ennen varsinaista tilausta ja vasta sen jälkeen päätetään, jatketaanko työtä laskutettuna eteenpäin. Tällöin monesti tulee valinnan paikka: kannattaako tilaisuus hylätä vai tarttua mahdollisuuteen. Monet asiat kuten työtilanne ja asiakkaan merkitys vaikuttavat tehtävään ratkaisuun. Näissä tilanteissa korostuu oman työn arvon määritys ja se, että osaako asiantuntija hinnoitella oman osaamisen oikein niin, ettei päädy tilanteeseen missä tuntihinta laskee aivan liian alas. 

Työn arvon määritys koetaan monesti haasteellisena asiantuntijayrityksissä kuten konsultti-, mainos-, viestintä-, insinööri- ja lakitoimistoissa. Arvon lisäksi suurena haasteena on monesti se, miten työ lopulta päätyy laskulle. Vuosia asiantuntijatyötä tehneenä olen törmännyt esimerkiksi näihin ongelmiin: 

  • Päätyykö kaikki tehdyt tunnit laskulle?  
  • Tehdäänkö työt aina pitkäksi? Kirjataanko tunteja vain se määrä, mikä on sovittu, vaikka työ on paisunut ja muuttunut siitä, mikä oli alun perin sovittu tuntimäärä? 
  • Uskalletaanko käydä keskustelu työn tilaajan kanssa siitä, että työ on laajentunut ja tästä johtuen tunteja kuluu enemmän?  
  • Seurataanko työntekijän tuottavuutta sopivalla aikasyklillä? Suoriutuuko työntekijä työstä sovitussa aikataulussa vai tarvitseeko hän tukea työtehtäviin?  
  • Osaammeko hinnoitella projektit oikein ja seurataanko projektien kannattavuutta sopivalla aikasyklillä? 
  • Tiedämmekö millaiset projektit ovat meille kaikkein kannattavimpia?  
  • Voinko lähettää kuukausittain laskun, vaikka työ ei oikeasti ole vielä valmis? 
  • Paljonko ja missä tilanteessa panostamme paljon resursseja sitovaan asiakashankintaan? 

…ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Näiden kohtien toteuttaminen taloudellisesti järkevästi on osa sitä, että työntekijän työpanosta arvostetaan ja yrityksen tärkeimmästä voimavarasta pidetään huolta. Järjestelmällinen toimintatapa ja seuranta työtehtävistä mahdollistaa työrauhan sekä mielenrauhan siitä, että yrityksen toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa.  

Monesti ensimmäinen askel kohti järjestelmällisyyttä on se, että omat prosessit käydään läpi ja sieltä saadaan näkyville mahdolliset kehittämiskohteet.  Sen jälkeen, kun prosessit toimivat tehokkaammin tehdään tunnit oikeasti laskulle, eikä vain järjestelmään. Tällöin yrityksen tärkeimmän voimavaran tekemälle työlle saadaan oikea arvo. 

Lue lisää ratkaisustamme asiantuntija- ja palvelualalle »

« takaisin lemon news etusivulle

Mikko Niiniketo

Mikko Niiniketo

Olen Lemonsoftilla CDO:na. Osaamiseni keskittyy markkinointiin, myyntiin ja yrityksen prosessien kehitykseen. Laaja kokemus erilaisista organisaatioista, pk-yrityksistä aina suuriin pörssiyrityksiin ja julkiseen sektoriin antaa hyvän pohjan erilaisille ratkaisuille. Vapaa-aikani kuluu lumilautaillen, golfia pelaten ja jalkapalloa seuraten.