Läpinäkyvä tiedonjako parantaa teollisuuden toimitusvarmuutta

Julkaistu: 19.09.2023

Aiheet: Blogi . Logistiikka / Teollisuus

Onko 100 % toimitusvarmuus utopiaa teollisuudessa vai voiko siihen kyetä? Meidän mielestämme mahdollista ja tavoiteltavaa, sillä toimitusvarmuuden kehittäminen on tärkeä osa kilpailukyvyn ylläpitoa.

Digitalisaatio on helpottanut ja nopeuttanut suomalaisen teollisuuden kehittymistä ja parantanut sen kilpailukykyä maailmalla. Teolllisuus-toimialan asiakkaamme ovat pystyneet merkittävästi parantamaan toimitusvarmuuttaan paremmilla tietojärjestelmillä ja läpinäkyvällä tiedonjaolla.

Mikään järjestelmä ei kuitenkaan ole yksin kykenevä toteuttamaan parasta mahdollista toimitusvarmuutta. Tarvitaan ihmisten ja järjestelmien yhteistyötä. Miten työstä siis tehdään mahdollisimman helppoa?

 

Haastavissa teollisuuden markkinatilanteissa tiedonjaon merkitys korostuu

 Kulunut 2020-luku on tähän mennessä ollut monessa mielessä kriisistä toiseen kulkemista. Korona-pandemian jälkeen sota alkoi vaikuttaa merkittävästi muun muassa materiaalien saatavuuteen.

Epävarmat ajat korostavat verkostojen ja tiedonjaon merkitystä. Kun esimerkiksi hankinnan verkostot ja järjestelmät ovat kunnossa, materiaalien saatavuutta voidaan paremmin hallita haastavassakin tilanteessa. Hyvin ohjatussa verkostossa päästään parhaimmillaan lähes 100 % toimitusvarmuuteen ja toiminta on samalla skaalautuvaa ja kannattavaa kaikille osapuolille.

Tehokas verkostojen ohjaaminen edellyttää hyviä yhteyksiä ja pelisääntöjä, joiden hallintaa voidaan helpottaa toimivilla tietojärjestelmillä. Yhteisellä suunnittelulla, yhteisillä käyttöliittymillä ja parhaimmillaan yhteisillä järjestelmillä minimoidaan päällekkäinen työ, tuodaan toimintaan läpinäkyvyyttä ja siten kaikkien toiminta tehostuu.

Kun esimerkiksi tuotantokoneiden toteutumatieto saadaan osaksi tietojärjestelmää, kaikki oleellinen data saadaan yhteen analysoitavaksi ja voidaan luopua mittavista excelöinneistä ja irrallisten dokumenttien lähettelystä.

 

Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä houkuttelee teollisuuteen osaajia

 Nykyaikainen toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmä on osa modernia konepajaa niin ”hallin puolella” kuin toimistossakin. Toimivalla järjestelmällä voi houkutella osaajia ja varmistaa, että osaajat myös pysyvät. Hyvillä työkaluilla työ on mielekästä ja kaikki tarvittava tieto on heti osaajien saatavilla roolista riippumatta.

Ostajaa kiinnostavat hyvät hankinnan työkalut, jotta hankinnat onnistuvat mutkattomasti myös haastavissa saatavuustilanteissa. 2000-luvun tuotantopäällikkö ei halua seurata tuotantoa Excelissä, vaan hänen intresseissään on päästä ohjaamaan tuotantoa reaaliaikaisesti, nähdä resurssien käyttö ja tehostaa sitä.

Tuotannon työntekijä on tehokkaimmillaan, kun hänen ei tarvitse etsiä työpiirustuksia ja täytellä työkortteja. Hänen työtään helpottaa huomattavasti, että kaikki tiedot ovat saatavilla vaikkapa suoraan kännykän näytöllä.

Kun ERP:stä löytyvät kaikki materiaalit, ostot, hinnat ja kuormituksen suunnitteluun liittyvät tiedot, sekä koneistuksen tai muiden työvaiheiden tiedot viedään suoraan tuotantokoneelta järjestelmään, on helpompi optimoida tuotannon eri osa-alueita: koneiden käyttöastetta, tuotannon läpimenoa, raaka-aineen kulutusta.

 

Teollisen toiminnanohjauksen optimointi näkyy asiakkaalle fiksumpana hintana

Sen lisäksi että optimointi näkyy työntekijöiden päivissä säästyneenä työaikana, se näkyy loppuasiakkaalle fiksumpana hintana. Kun järjestelmästä tunnistetaan optimaalinen tapa toimia, voidaan myös myydä tehokkaasti tuotettuja kokonaisuuksia.

Kun otat alihankkijat mukaan läpinäkyvään tiedonjakoon, he näkevät omasta portaalistaan, millaisia töitä heille on tulossa ja millä aikataululla töiden odotetaan olevan valmiina. Näin tuotannossa tehdään yhteistyötä läpi verkoston: hankinnat tehdään oikeaan aikaan ja myynnissä tiedetään, millä hinnalla tuotteita voi kulloinkin myydä.

Hinnastojen sisään lukuja voidaan helpottaa automatiikalla, tiedon ylläpidon ei tarvitse olla manuaalista naputtelua. Tekoälymme Aimo laskee oletettuja läpimenoaikoja ja auttaa optimoimaan ihmisten ja koneiden yhteistyötä entisestään.

 

Tietoturvalliset järjestelmät pitävät tiedon niin saatavilla kuin turvassa

Tulevaisuuteen liittyvät merkittävästi myös kyberturvallisuus ja varautuminen tietoturvaan liittyviin uhkiin. Nykyaikaiset pilvipalvelut ovat luotettavia, tieto ei jää jemmaan yksittäisten henkilöiden kovalevyille ja tietoturva on aina kunnossa. Pilvipalvelut ovat myös joustavia, huolettomia ja aina käytettävissä.

Järjestelmätoimittajana tiedotamme järjestelmäpäivityksistä niin ominaisuuksien kuin tietoturvankin suhteen kuukausittain uutiskirjeillä, sekä jokaisen versiopäivityksen muutoksista versiosaatteilla. Niitä seuraamalla jokainen käyttäjä on perillä tietoturvallisesta toiminnasta järjestelmässä.

Lemonsoftilla on nykyaikaiset ratkaisut modernille ja kehittyvälle konepajalle. Sen avulla tuot yrityksesi tietojärjestelmät 2020-luvulle ja niiden osalta varmistat, että pysyt kehityksen kärjessä nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä niin suunnitellaan teille sopiva järjestelmäkokonaisuus