Lemonsoft kokemuksia: Cailap Oy:n asiakastarina

Julkaistu: 18.04.2024

Cailap vastaa Lemonsoftin ERP:llä kaikkien sidosryhmiensä vaatimuksiin

Kotimainen kauneus- ja hiustuotteisiin erikoistunut Cailap on käyttänyt Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmää vuodesta 2018. Cailapilla on perusohjelmiston lisäksi käytössään useita liiketoimintaa tehostavia lisäosia, kuten EDI-sanomat, Kellokortti-työajanseurantajärjestelmä, API-rajapinnat sekä LemonShop-verkkokauppa. Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmillä ja sen lisäosilla Cailap pystyy vastaamaan niin toimittajiensa, yksityisasiakkaidensa kuin isojen keskusliikeasiakkaidensakin vaatimuksiin.

Tarpeena sujuvat integraatiot ja tarkka data

Kun Cailap etsi järjestelmätoimittajaa, erityisesti rajapinnat olivat yritykselle tärkeä kriteeri. Järjestelmä tuli voida integroida saumattomasti esimerkiksi varastoinnin ja menekinedistämisen kumppaneiden järjestelmiin.

”Meillä on paljon kumppaneita, joten sujuva integraatio oli meille tärkeää. Asiakkaillamme on omat vaatimuksensa järjestelmien suhteen ja meidän tulee pystyä vastaamaan niihin”, kertoo toimitusjohtaja Hanna Laurmaa.

cailapCailapin asiakaskuntaan lukeutuu sekä yksittäisiä toimijoita että isoja keskusliikkeitä, joihin yritys tekee isoja toimituksia. Laurmaan mukaan toiminnanohjausjärjestelmällä on pystyttävä palvelemaan kumpaakin asiakastyyppiä. Asiakkaat odottavat ripeää palvelua ja nopeita toimituksia, jolloin tilaus- ja toimitusketjun on toimittava virheettömästi. Siksi Cailapille on tärkeää myös se, että järjestelmästä saatava data on mahdollisimman tarkkaa.

Lemonsoftissa avoimet rajapinnat sekä tärkeät liiketoiminnan raportit ja mittarit

Vastaus Cailapin tarpeisiin oli Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä. Lemonsoftin avoimet rajapinnat mahdollistavat erillisjärjestelmien integroimisen sekä automatisoidun tiedonsyötön. Lisäksi Lemonsoftin kokonaisratkaisulla liiketoimintaa ohjataan reaaliaikaisesti yhdellä järjestelmällä: järjestelmä tarjoaa käyttäjälle liiketoiminnan kannalta olennaisia raportteja ja mittareita, joista Cailap sai tarvitsemaansa tarkkaa dataa. Lemonsoftissa voi myös hakea dataa käyttäjästä riippumatta, mikä tuo toimintaan läpinäkyvyyttä.

Vaikka uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto vaikutti Laurmaan mielestä aluksi isolta urakalta, oli hän lopulta yllättynyt sen sujuvuudesta. Lemonsoftin projektinjohto kuljetti hanketta aktiivisesti eteenpäin ja huolehti, että kaikki tarvittavat asiat käydään läpi. Projektia tukivat myös Cailapin asiakkaat, joiden kanssa yhteistyössä EDI-yhteyksiä testattiin ennen varsinaista kaupallista tietoliikennettä. Lemonsoft EDI on Cailapilla käytössä niin toimittajien, keskuskauppojen kuin asiakkaidenkin välillä.

”Olen yllättynyt siitä, miten jouhevasti kaikki sujui. Myös EDI-sanomien kannalta projekti onnistui hyvin. Ne alkoivat heti toimia odotetulla tavalla.”

Toiminnanohjausjärjestelmällä nopeampaa ja läpinäkyvämpää toimintaa

Vuosien aikana Cailapin ja Lemonsoftin yhteistyö on vahvistunut. Cailapilla on nykyään käytössään myös muun muassa Kellokortti-työajanseurantajärjestelmä, ja yrityksen LemonShop-verkkokauppaa ollaan parhaillaan kehittämässä yrityksen tarpeita entistäkin paremmin palvelevaan suuntaan. Cailap tutustuu myös mahdollisuuteen laajentaa vakioraportointia LemonBI-liiketoimintatiedon hallintatyökalulla, jonka laajat ja edistyneet raportti- ja mittarimahdollisuudet tehostavat liiketoiminnan kehittämistä entisestään.

Laurmaan mukaan on tärkeää, että yhteistyökumppanin kanssa pystyy yhdessä kehittämään toimintaa, ja että asiakkaan kehitysideoita kuunnellaan. Merkittävintä Laurmaan mukaan on kuitenkin se, että järjestelmä vastaa yrityksen toiminnallisiin tarpeisiin.

”Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä on nopeuttanut toimintaamme ja tuonut sen eri osa-alueisiin läpinäkyvyyttä.”

Cailap logo

Cailap on vuonna 1977 perustettu kotimainen perheyritys, jonka tuotteisiin lukeutuu kauneuden- ja hiustenhoidon tuotteita sekä asusteita. Yrityksen asiakkaita ovat niin yksityishenkilöt kuin suuret keskusliikkeetkin Suomessa ja Virossa. Cailap työllistää 10 henkilöä.

Lue lisää aiheesta