Luottoriskin hallinnan tulevaisuus: maksuhäiriömerkinnöistä maksuviiveiden seurantaan

Julkaistu: 18.05.2021

Aiheet: Blogi . Talous / HR

« takaisin lemonnews etusivulle

Waltteri Havola

Waltteri Havola

Waltteri Havola työskentelee luottokonsulttina Intrum Oy:ssä, joka on Lemonsoftin kumppani.

neuvottelunelioTulevaisuudessa luottoriskien hallitseminen vaatii enenevässä määrin ennakoivaa ja reaaliaikaista tietoa yritysten maksukäyttäytymisestä, toisin sanoen siirtymistä maksuhäiriömerkinnästä maksuviiveiden seurantaan. Muutosta puskevat eteenpäin mm. voimassa oleva perintälain tilapäinen muutos ja sen trattaa koskeva osuus sekä oikeusministeriön tuore ehdotus maksuhäiriömerkintäajan lyhentämisestä.

Pitkittyneen pandemian vaikutukset haastavat yritysten välistä kauppaa monin tavoin ja lisääntyneiden rajoitusten vaikutukset näkyvät lähes kaikilla toimialoilla. Monet yritykset sinnittelevät selvitäkseen ja tarvitsevat joustavia maksuratkaisuja enemmän kuin koskaan. Luotonmyöntäjän näkökulmasta riskit taas ovat suuremmat kuin aikoihin. Yritysten heikentyneeseen maksukykyyn tulisikin päästä kiinni ennakoivasti, ennen kuin vakavia maksuvaikeuksia kuten maksuhäiriömerkintöjä tai konkurssiuhkaa ehtii syntyä.

Kysymys kuuluukin, miten voin varmistua asiakkaani maksukyvystä nyt ja tulevaisuudessa?

 

Tratat toimineet merkittävänä indikaattorina yrityksen maksukykyä arvioitaessa

Maksuviive syntyy, kun maksamatta jäänyt lasku siirtyy perintään. Maksuviive on keskimäärin tiedossa jo 30-50 päivää ennen mahdollista maksuhäiriömerkinnän syntymistä. Maksuviiveet kertovat siis yrityksen maksutavan reaaliajassa, toisin kuin maksuhäiriöt, jotka syntyvät usein vasta kun maksutapa on jo oleellisesti heikentynyt.

Perintälain tilapäisellä muutoksella on pyritty helpottamaan pienyritysten ja elinkeinonharjoittajien liiketoimintaa vähentämällä tratoista syntyviä kuluja ja maksuhäiriöitä. Lakimuutos on kirjattu loppumaan kesäkuuhun 2021, mutta oikeusministeriö on jo aloittanut valmistelut sen pidentämiseksi. Muutos on tehnyt tehtävänsä ja vähentänyt yritysten välistä trattaperintää: trattoja protestoitiin lukumääräisesti yli 50 % vähemmän kuin ennen lakimuutosta. Vähentynyt trattaperintä puolestaan korostaa maksuviivemerkintöjen merkitystä. Maksuviiveiden seuraaminen voikin olla tällä hetkellä ainoa tapa luotettavasti arvioida yrityksen todellista maksukykyä.

Toinen maksuviiveiden seurannan merkitystä tulevaisuudessa korostava asia on oikeusministeriön tuore ehdotus maksuhäiriömerkintäajan lyhentämisestä kuukauteen. Ehdotettu muutos koskettaisi yleisimpiä henkilö- ja yritysluottotietoja ja on todennäköistä, että ehdotus myös etenee.

 

Riskien ennakointi ja sidosryhmien luottotietojen tarkastaminen ei aina takaa täysin riskitöntä kaupankäyntiä

Luotolla maksamiseen liittyy aina riski, kun palvelu tai tuote toimitetaan ennen varsinaista maksua. On hyvinkin inhimillistä, että välillä laskun maksu jää suorittamatta eräpäivään mennessä. Näihin tilanteisiin on hyvä varautua ja onkin tärkeää, että yritykseltä löytyy oikeat työkalut näihin tilanteisiin reagoimiseen. Kun asiakas jättää laskun maksamatta, on oleellista muistuttaa häntä heti maksamattomasta saatavasta. Nopealla muistutuksella saatava pystytään pitämään tuoreena ja nostamaan laskun nopeamman maksun todennäköisyyttä. Maksumuistutukset vähentävät perinnän tarvetta ja tehostavat yrityksen kassavirtaa. Yrityksen kohdatessa maksuvaikeuksia, se usein pyrkii maksamaan ne saatavat, joista muistutuskirje on jo saapunut. Tämä saattaa johtaa siihen, että laskut, joita ei koeta maksumuistutuksen puutteen vuoksi kiireellisiksi, jäävät maksamatta. Perintään on hyvä turvautua siinä vaiheessa, mikäli lasku jää myös muistutuksen jälkeen avoimeksi. Johdonmukainen ja tehokkaasti suoritettu perintä nopeuttaa paitsi saatavien kotiuttamista myös jättää yrityksellesi aikaa ja resursseja keskittyä varsinaiseen ydinliiketoimintaan.

Pian pystymme toivottavasti aukaisemaan yhteiskuntaa ja sitä kautta helpottamaan yritysten tilannetta. Uskomme, että jokaisen yrityksen on nyt syytä korostetusti kiinnittää huomiota omien sidosryhmiensä luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn ja siirtyä enenevässä määrin maksuhäiriömerkintöjen seuraamisesta maksuviiveiden seurantaan. Se on etunojan ottamista riskinhallinnan tulevaisuuteen.

Waltteri Havola työskentelee luottokonsulttina Intrum Oy:ssä, joka on Lemonsoftin kumppani.

Intrum on alan johtava luotonhallintapalvelujen tarjoaja, jolla on toimintaa 24 markkinoilla Euroopassa. Intrum auttaa yrityksiä menestymään tarjoamalla ratkaisuja, jotka on suunniteltu parantamaan kassavirtaa ja pitkän aikavälin kannattavuutta, sekä huolehtimalla asiakkaistaan. Yksi tärkeä osa yrityksen missiota on varmistaa, että yksityishenkilöt ja yritykset saavat tarvittavan tuen vapautuakseen veloista. 

Tutustu tarkemmin Lemonsoft Perintään >>

« takaisin lemon news etusivulle

Waltteri Havola

Waltteri Havola

Waltteri Havola työskentelee luottokonsulttina Intrum Oy:ssä, joka on Lemonsoftin kumppani.