Opi uutta: Kertaerän ja palkankorotusten muodostaminen

Julkaistu: 23.03.2023

Aiheet: Opi uutta . Talous / HR

« takaisin lemonnews etusivulle

Tarja Puumalainen

Tarja Puumalainen

Toimin Lemonsoftilla Henkilöstöhallinnon Product Leadina. Asiakkaiden tarpeet ohjelmiston vaatimuksista eri käyttötilanteissa näkyvät päivittäisessä työssäni. Entisenä palkanlaskijana on tullut ymmärrystä myös käytännön työstä ja ohjelmistolle asetettavista vaatimuksista, että työskentely olisi mahdollisimman sujuvaa.


Kertaerä voi olla työehtosopimuksessa määritelty maksettavaksi joko euromääräisenä tai prosenttiperusteisena. Laskentaperuste määritellään palkkalajille, joita voi perustaa tarvittaessa useita.

Palkkalajit 

Mikäli kertaerä on määritelty euromääräisenä, perustetaan sitä varten palkkalaji, jossa voi määritellä á-hinnaksi maksettavan kertaerän euromäärän. Vaihtoehtoisesti maksettavan summan voi määritellä myös palkkojen luonnissa Yhteiset-aineistossa.

palkkalajit
  
Jos kertaerä maksetaan prosenttiperusteisena, voi apulukuja käyttää maksettavan summan määrittelyssä. Esimerkissä on määritelty 12,5 % henkilölle määritellystä kuukausipalkasta (apuluku N2).

sosmaksut
 
Palkkojen luonnissa valitaan Aineistot-välilehdeltä Yhteiset ja lisätään palkkalaji, päivämäärärajaus sekä muut tarvittavat tiedot. 

Käytössä-valinnalla ohjataan kyseisen rivin tietojen muodostumista palkanlaskentaan. Tili- ja dimensiotiedot muodostuvat joko henkilölle tai palkkalajille määritellyn tiedon mukaan, jos niitä ei ole määritelty riville. Kertakorvaus-valinta ohjaa tulorekisterin palkkailmoituksella tulolajille kyseisen tiedon.

palkkojen luonti

Palkanlaskentaan muodostuu rivit selitteellä, jos se on lisätty palkkojen luonnissa. 

palkka

Tulorekisterin palkkailmoituksessa on tulolajille muodostunut tieto kertakorvauksesta.

lisät

Palkkojen korottaminen

Palkankorotukset saa muodostettua Palkanlaskennan päivitykset -näytössä Henkilöt-välilehdellä.

palkkojen korottaminen
 
Kaava on mahdollista muodostaa apulukukohtaisesti. Esimerkissä tuntipalkkaan (apuluku N1) on määritelty 3 % korotus ja kuukausipalkkaan (apuluku N2) 200 €

tuntipalkka
 
Suosittelemme testaamista yhdellä henkilöllä käyttäen henkilönumerorajausta määritellyn  kaavan tarkastamiseksi. Tämän jälkeen korotus päivitetään tyypillisesti tiliöintiryhmittäin. 

« takaisin lemon news etusivulle

Tarja Puumalainen

Tarja Puumalainen

Toimin Lemonsoftilla Henkilöstöhallinnon Product Leadina. Asiakkaiden tarpeet ohjelmiston vaatimuksista eri käyttötilanteissa näkyvät päivittäisessä työssäni. Entisenä palkanlaskijana on tullut ymmärrystä myös käytännön työstä ja ohjelmistolle asetettavista vaatimuksista, että työskentely olisi mahdollisimman sujuvaa.