Vaihde: 010 328 1000

Service Desk: 010 328 1010

Lemonsoft pääkäyttäjä toimii järjestelmän tukena, tiedottajana ja tutkijana

Julkaistu: 15.04.2019

Aiheet: . Asiakastarinat

« takaisin lemonnews etusivulle

Lemonsoft

Tilaa uutiskirje!

Miten uusin päivitys vaikuttaa meillä?” Kysyjä saa todennäköisesti nopeimman vastauksen työyhteisönsä Lemonsoft pääkäyttäjältä. Kysyimme kolmelta Lemonsoft asiakasyrityksen vastuuhenkilöltä, mitä nimike pitää käytännössä sisällään. Pisla Oy:n Aila Kiiski, Escarmat Oy:n Pertti Hyytiäinen ja Beckhoff Automation Oy:n Teemu Vartiainen jakavat huomion siitä, että vastuuroolissa toimiminen ylläpitää kipinää kehittää tapoja Lemonsoftin kokonaisvaltaiseen käyttämiseen.

Pääkäyttäjä-malli palvelee Lemonsoftin asiakasta monin tavoin. Jatkuvasti kehittyvän järjestelmän tiedotus pitää sisällään paljon infoa, esimerkiksi uusista ohjelmaversioista, koulutuksista ja uutuuksista. Pääkäyttäjältä loppukäyttäjille suodatettu viestintä sisältää juuri omaa yritystä koskevaa tietoa, jolloin ajankäyttö on kohdistetumpaa.  

Rakennus-ja sisustustuotteita valmistavan Pisla Oy:n sisälogistiikasta vastaava Aila Kiiski kertoo lukevansa versiopäivitykset aina tarkkaan läpi: ”Jos tulee jotain omiin osa-alueisiimme liittyvää, välitän siitä otteen muillekin – etenkin jos tulee jotain uutta, joka saattaa herättää kysymyksiä. Jos tulee tietoa muutoksista, saatan tutkia miten se toimii. Toisin sanoen teen ohjelmiston ja päivitysten testaamista talon sisällä.

Teollisuusautomaatiotoimittaja Escarmat Oy:n IT-päällikkö Pertti Hyytiäinen käy versiosaatteet kollegoiden kanssa läpi yhdessä kokoontuen. ”Katsomme muuttuneet asiat, ja jos on jotakin selkeästi uutta, katsotaan kuka sitä kokeilee ja kuinka ohjelma käyttäytyy.”

TeemuVartiainenTiedon ja uusien ominaisuuksien testaamisen lisäksi ensisijainen järjestelmätuki on pääkäyttäjän myötä lähellä. Automaatiojärjestelmiä toimittavan Beckhoff Automation Oy:n myynnintuki Teemu Vartiainen kertoo saavansa tukipyyntöjä kollegoiltaan pääasiassa sähköpostitse tai kasvokkain. ”Roolini tiedetään hyvin talon sisällä ja keltä tulla kysymään, jos joku tarvitsee tukea Lemonsoftin kanssa.” Vartiainen kertoo tuntevansa ohjelmiston hyvin ja tekevänsä itse myös ylläpitoon liittyvät päivitykset. Sisäiset tukipyynnöt onkin usein helppo välittää henkilökohtaisesti, tutulle kollegalle.

Pertti Hyytiäisen mukaan Escarmat Oy:n työyhteisöltä pyynnöt tulevat pääasiassa Skypen välityksellä ja hän kertoo saavansa usein ratkaisun selvittelyihin niin ikään itsenäisesti. ”Lemonsoftin tukeen otan yhteyttä harvemmin, vain silloin kun tilanne ei ole ratkaistavissani.”  Pislan työyhteisössä perehdytään yllättäviin tilanteisiin ensin sisäisesti. ”Teemme paljon yhteistyötä tämän talon sisällä ja porukalla on mietitty, jos jokin aiheuttaa epäröintiä.” Ns. tyhmiäkin kysymyksiä voi miettiä yhdessä, mutta niitä uskaltaa kyllä välittää myös tarvittaessa Lemonsoftille.”

Pääkäyttäjänä työskentelevä tukee kollegoitaan Lemonsoftia koskevissa asioissa muun työnsä ohella. Ajallisesti pääkäyttäjän tekemä panos riippuu esimerkiksi päivitysten ajankohdista ja siitä, tulevatko ne automaattisesti vai itse tehtäviksi. ”Jos otan raportointiosuuden pois, ei mene varmaan viikossa tuntia, paria enempää.”, arvioi Beckhoffin Teemu Vartiainen. Lemonsoftin ollessa samalla oma työväline on luontevaa pohtia kehitysideoita niin Lemonsoftin kuin oman tekemisenkin suuntaan. Vartiainen kertoo, että pääkäyttäjäroolissa mielenkiintoisinta on päästä suunnittelemaan toimintoihin kehitystä. ”Joskus tulee aina pohdiskeltua ja paranneltua syvällisempää muokkausta, kuin mitä ruutu näyttää.”

Pertti Hyytiäinen_EscarmatLemonsoftin pääkäyttäjäksi valitaan usein henkilö, jolla on hyvä tietämys yrityksen omasta toiminnasta, IT-järjestelmistä tai parhaimmassa tapauksessa näistä molemmista. Escarmat Oy:n Pertti Hyytiäinen alleviivaa asiayhteyksien hahmottamista: ”Pitää olla kärsivällinen ja joustava. Kokonaisuuden ymmärtäminen on yksi isoimmista asioista, varsinkin kun on yksi järjestelmä joka hoitaa kaiken.” Myös Pislan Aila Kiiski korostaa, että perustiedot on hyvä olla hallussa, mutta myös tiedonjanoisuus on etu: ”Täytyy olla sisäistä tietoa oman yrityksen toiminnasta ja tavoista käyttää Lemonia. On myös tärkeää, että uskaltaa kysyä, jos ei tiedä.”

 

Aila Kiiski_PislaOhjelmasta, uutuuksista ja tukiasioista keskustellessa pääkäyttäjän rooliin liittyy usein kehitystarpeiden löytämistä ja niistä viestimistä – niin Lemonsoftin kuin oman työyhteisönkin suuntaan. Aila Kiiski kuvailee ohjelman mahdollisuuksien ja yrityksen tarpeiden sovittamista ns. ”välimiehen” rooliksi. ”Välimiehen rooli kuvaa tätä hyvin. Teen esimerkiksi havaintoja siitä, mitkä ominaisuudet meille voisivat sopia. Kun olen varmistanut toimivuuden, mahdollisesti myös Lemonsoftin kanssa, välitän viestiä muulle työyhteisölle. Tarkkailen työssäni myös koulutustarpeita Lemonsoftiin.”

Aila Kiiski, Teemu Vartiainen ja Pertti Hyytiäinen arvioivat, että mielenkiintoisinta pääkäyttäjän työssä ovat pohdintaa vaativat tilanteet, jotka saa ratkottua omalla selvitystyöllä. Samalla järjestelmästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista oppii paljon. Pääkäyttäjän rooli on erityisen merkittävä viestinnällisesti, sillä tietoa järjestelmästä käyttäjälle – toisaalta myös ajankohtaista kysyttävää käyttäjältä järjestelmän suuntaan välittyy säännöllisesti. Escarmatin Pertti Hyytiäinen huomioi olevansa kiinnostunut erilaisista ratkaisuista Lemonsoftin käytössä. ”Monta kertaa on ollut mielessä, että pääkäyttäjien pitäisi vierailla toisissa firmoissa ja nähdä kuinka siellä hoidetaan hommat. Siinä tulisi jaettua tietämystä käyttäjältä toiselle.”

 

Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu yritys, joka palvelee rautakauppoja ja tavarataloja rakentamiseen ja sisustamiseen liittyvissä asioissa Suomessa. Pisla Group Oy:hyn kuuluu tytäryrityksiä Suomessa, Venäjällä ja Euroopassa. Päätoimipiste Viitasaarella. Lue Pislan asiakastarina 

Escarmat Oy vuonna 1994 perustettu automaatioyritys, joka tarjoaa eri teollisuuden toimialoille sähkö-, automaatio-, ja ohjauskeskusten alihankinta- ja projektivalmistusta. 

Saksalainen Beckhoff Automation on toiminut Suomessa vuodesta 1986, ensin edustajan välityksellä ja vuodesta 2000 Beckhoff Automation Oy:nä. Yritys toimittaa automaatiojärjestelmiä, jotka pohjautuvat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. Yrityksen Suomen päätoimipiste sijaitsee Hyvinkäällä.Oletko hankkimassa ensimmäistä toiminnanohjausjärjestelmää? Kenties vaihtamassa vanhaa uuteen ja ehompaan?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

« takaisin lemon news etusivulle

Lemonsoft

Tilaa uutiskirje!